შედეგები (2008-09 წწ. დაბადებული გოგონები)

3 ნოემბერი

ბსგ 35 – 15 აჭარა

ქუთაისი 1 – 17 სამტრედია

4 ნოემბერი

აჭარა 10 – 28 ოქროს ვერძი

ბსგ 10 – 0 ქუთაისი

5 ნოემბერი

ბსგ 16 – 19 ოქროს ვერძი

აჭარა 21 – 13 სამტრედია

8 ნოემბერი

მართვე 24 – 12 გორი

ფსოუ 10 – 0 ყვარელი

9 ნოემბერი

მართვე 26 – 20 თელავი

გორი 16 – 4 ყვარელი

10 ნოემბერი

ფსოუ 21 – 17 გორი

თელავი 29 – 4 ყვარელი

9 დეკემბერი

მართვე 22 – 33 ბსგ

ყვარელი 7 – 30 ოქროს ვერძი

თელავი 28 – 5 ქუთაისი

გორი 23 – 18 სამტრედია

ფსოუ 27 – 28 აჭარა

10 დეკემბერი

ფსოუ 24 – 34 ბსგ

თელავი 12 – 43 ოქროს ვერძი

ყვარელი 4 – 23 აჭარა

მართვე 17 – 11 სამტრედია

გორი 10 – 0 ქუთაისი

10 თებერვალი

ქუთაისი 5 – 16 აჭარა

სამტრედია 10 – 19 ოქროს ვერძი

11 თებერვალი

ბსგ 25 – 17 სამტრედია

ქუთაისი 7 – 24 ოქროს ვერძი

აღმოსავლეთის ტური

8 მარტი

თელავი 14 – 24 გორი

ფსოუ 25 – 24 მართვე

10 მარტი

მართვე 24 – 3 ყვარელი

ფსოუ 30 – 16 თელავი

საერთო ტური

23 მარტი

მართვე 28 – 1 ქუთაისი

ფსოუ 21 – 11 სამტრედია

ყვარელი 3 – 27 ბსგ

თელავი 20 – 19 აჭარა

გორი 19 – 27 ოქროს ვერძი

24 მარტი

მართვე 18 – 25 ოქროს ვერძი

ფსოუ 13 – 2 ქუთაისი

ყვარელი 3 – 18 სამტრედია

თელავი 22 – 44 ბსგ

გორი 13 – 6 აჭარა

27 აპრილი

მართვე 13 – 16 აჭარა

ყვარელი 4 – 5 ქუთაისი

28 აპრილი

ფსოუ 22 – 28 ოქროს ვერძი

გორი 19 – 31 ბსგ

თელავი 24 – 26 სამტრედია

ოთხთა ფინალი

16 მაისი

ოქროს ვერძი 26 – 15 მართვე

ბსგ 33 – 28 ფსოუ

17 მაისი

მართვე 18 – 30 ფსოუ

ბსგ 19 – 24 ოქროს ვერძი

პრიზიორები

I ადგილიოქროს ვერძი (ფოთი)

II ადგილიბსგ (ბათუმი)

III ადგილიფსოუ (თბილისი)