შედეგები (ქალები)

28 ოქტომბერი

ოქროს ვერძი 42 – 18 ფსოუ

ტყიბული 32 – 37 მართვე

29 ოქტომბერი

ოქროს ვერძი 28 – 30 ტყიბული

ყვარელი 38 – 19 ფსოუ

19 ნოემბერი

ფსოუ 15 – 31 მართვე

3 დეკემბერი

ფსოუ 11 – 38 ტყიბული

ყვარელი 32 – 30 მართვე

9 დეკემბერი

ყვარელი 43 – 33 ტყიბული